Author Topic: Aliases in Library - Greece  (Read 1255 times)

Mr

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 2479
Aliases in Library - Greece
« on: October 18, 2018, 08:28:41 PM »
Continuing the travels... a fresh list. Greek composers registered through AEPI.

As with the others, the basic key here is:
Real name
or
Real name:
Alias 1
Alias 2
etc.


Thanasis Efthimiou

Alexandros Emmanouilidis

Maria Kleopatra "Marietta" Fafouti (also "Marieta"):
Mama

Garifalos Fradellos

Georgios "George" Karagiannis (also "Karagianis")

Maria Karetsou

Giorgios "George" Konitopoulos

Foivos Kountourakis

Marianna Kouppa (also "Couppa", "Koupa"):
Marie Anne K.

Paraskevi "Evi" Kourtidou

Christos Lainas (also "Hristos")

Electra Liarmakopoulou

Renos Papastavros

Nikos Tsines

Giorgos Zachariades